Vragen?

Vragen over producten

Veelgestelde vragen over recycling

'Zero Waste to Landfill' houdt in dat producten en recyclingprocedures zo ontworpen en beheerd worden, dat afval systematisch wordt vermeden. Alle grondstoffen worden bewaard en herwonnen in plaats van ze naar het stortterrein af te voeren. De uitvoering van het beleid 'zero waste to landfill' moet een einde maken aan alle lozingen op land en in zee, die een bedreiging vormen voor de natuur, mensen, dieren of planten.

Bij Ricoh houdt het proces voor materiaalherwinning in dat onze afvalproducten worden gebruikt om artikelen te vervaardigen. Dit betekent dat oude materialen worden omgezet in nieuwe materialen voor soortgelijke of andere industriële sectoren.

Om lege Ricoh toner cartridges gratis terug te brengen, hebben we een pan-Europees return programma ontwikkeld dat het hergebruik en/of de materiaalherwinning waarborgt van onze Europese fabrieken. Deze dienst is gratis en beschikbaar in de meeste Europese landen.
Ga naar http://www.ricoh-return.com om van deze dienst gebruik te maken of voor meer informatie over dit programma.

Als u verbruiksartikelen van Ricoh wenst terug te brengen die niet zijn vermeld op deze website of als u verbruiksartikelen van Ricoh wenst terug te brengen in een land dat niet in de lijst staat, neem dan contact op met uw lokale Ricoh-leverancier.

'Recycling' versus 'hergebruik': het woord 'recycling' wordt gebruikt voor een reeks van uiteenlopende kwesties, zoals herwinning van materialen en energie, renovatie, enz. De bestemming van een 'gerecycleerd' voorwerp is soms onduidelijk. Het is dan ook moeilijk om de belasting op het milieu te bepalen die geassocieerd wordt met 'inzamelings- en recyclingprocessen'.

Slechts een deel van alle gerecycleerde items wordt 'hergebruikt' in producten waarvoor deze oorspronkelijk gemaakt waren. Wanneer Ricoh een onderdeel hergebruikt, wordt het (gedeeltelijk) hergebruikt binnen de Ricoh Group. Zo creëren we een gesloten recyclingcirkel en vergroten we onze bijdrage aan een duurzame maatschappij.

Gezondheid en veiligheid

Onze producten voldoen aan alle (inter)nationale normen voor gezondheid en veiligheid.
Hier vindt u de wettelijke eisen en andere milieu-informatie voor optimaal gebruik van uw product en inzicht in onze betrokkenheid bij het milieu.


Milieulabels

Onze producten voldoen aan de eisen van vele internationale milieukeurmerken voor milieuvriendelijke ontwerpen en efficiëntie.

De Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO) heeft verschillende soorten milieukenmerken vastgesteld en nog in behandeling. Wij gebruiken deze keurmerken opdat u zich wat onze producten aangaat, geen zorgen hoeft te maken over het milieu.

Milieulabels


Veiligheidsinformatiebladen (MSDS)

Veiligheidsinformatiebladen geven u uitgebreide informatie over de gezondheids- en veiligheidsapsecten van het gebruik en de verwijdering van onze apparatuur.

In de MSDS-database vindt u artikelen over het product dat u gebruikt.


Veelgestelde vragen over REACH

Waar kan ik algemene informatie over REACH vinden?

REACH is de EU-regelgeving voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën. Meer informatie over REACH vindt u op onze internationale website.
Lees meer over REACH.

Hoe krijgt Ricoh informatie over de naleving van regelgeving ten aanzien van gevaarlijke stoffen?
Wij verzamelen informatie van onze leveranciers om de vereiste basisinformatie samen te kunnen stellen en te kunnen verspreiden. Daarvoor nemen wij wereldwijd deel aan branchegroepen die ons met onze leveranciers samenbrengen. Wij bevorderen de samenwerking tussen alle belanghebbenden in de branche. Daarnaast breiden we ons interne systeem uit ten behoeve van een volledig beheer van chemische stoffen en de bijbehorende informatie.

Kan ik zoeken naar informatie over gevaarlijke stoffen in het product dat ik gebruik?
Als uw product gevaarlijke stoffen bevat, kunt u dat terugvinden via de onderstaande links:

Hoe informeert Ricoh klanten over wijzigingen in de gebruikte stoffen voor een product?
Wij verschaffen informatie over producten in ons managementsysteem voor chemische stoffen. De verstrekte informatie is altijd actueel.

Is Ricoh van plan om het gebruik gevaarlijke stoffen die het nu nog toepast te staken of te vervangen door alternatieve (veiligere) stoffen die het milieu minder belasten?
De REACH-verordening legt ons momenteel geen nieuwe beperkingen op voor het gebruik van gevaarlijke stoffen en bedrijven hoeven geen plannen in te dienen voor vervanging van gevaarlijke stoffen. Pas wanneer een gevaarlijke stof op de lijst wordt geplaatst met stoffen die aan autorisatie onderworpen zijn (bijlage XIV van de REACH-verordening), worden deze verplichtingen opgelegd. Momenteel is deze lijst leeg.
Volgens ons beleid toetsen wij het gebruik van chemische stoffen regelmatig aan wetenschappelijke ontwikkelingen.

Kan Ricoh mij informatie geven over de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in producten?
Volgens de REACH-verordening is het meten van de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in een afzonderlijk product niet verplicht. Wij geven die informatie daarom niet.


WEEE-informatie voor recyclingbedrijven

In overeenstemming met de WEEE-richtlijn kunt u informatie vinden in onze WEEE Recyclinginformatiedatabase. Daar vindt u ook informatie en antwoorden op vragen over het demonteren van onze producten.

Voor toegang tot de database met WEEE Recyclinginformatie moet u een gebruikersaccount aanmaken of inloggen.


Meer op: http://www.ricoh.be/nl/over-ricoh/principes/milieu...

Moet u binnenkort één of meerdere Ricoh-toestellen verhuizen? Dan bent u bij Ricoh aan het goede adres.

Ricoh verhuist uw Ricoh-toestellen

Ricoh verhuist uw Ricoh-toestellen

Moet u binnenkort één of meerdere Ricoh-toestellen verhuizen? Dan bent u bij Ricoh aan het goede adres.

Voordelen

 • De toestellen vallen onder onze transportverzekering.
  Als u voor de verhuis van uw Ricoh-toestellen voor Ricoh kiest dan valt deze onder onze transportverzekering. Indien u kiest voor een andere firma, hou er dan rekening mee dat eventuele schade aan het toestel niet onder de voorwaarden van uw contract vallen
 • Wij regelen de installatie op uw netwerk, indien u dit wenst.
  Opgelet: dit wordt wel apart gefactureerd.

meer info : http://www.ricoh.be/nl/support/verhuis/

Total Green Office Solutions

Tree trunk.

Bij elke stap verminderen we uw impact op het milieu.

In 2005 heeft Ricoh doelen voor lange termijn opgesteld om de milieu-impact te verkleinen met 87,5% tegen 2050. Het meten van de impact gedurende de levenscyclus van een product is een fundamenteel aspect geworden om dit doel te verwezenlijken. Het meten heeft inmiddels geleid tot tal van verbeteringen in onze fabrieksprocessen, waaronder lagere impact van het grondstofgebruik en de nadruk op productieprocessen en energieverbruik.

Total Green Office Solutions

Door inzicht te krijgen op de impact van de levenscyclus, hebben we kunnen vaststellen dat 62% van de gevolgen zich voordoen tijdens het gebruik van onze producten door onze klanten. Sinds 2009 richt Ricoh zich daarom op de klant, zodat ze maximaal gebruik maken van de milieuvoordelen van onze innovatieve producten. We helpen onze klanten ook om de impact van hun gehele documentsysteem in kaart te brengen en te verkleinen. Op die manier besparen we kosten en verlagen we de ecologische voetafdruk, maar verhogen we ook de doeltreffendheid en controle.

Onze Total Green Office Solutions bieden tal van mogelijkheden om uw CO2-uitstoot te verkleinen en uw afdrukkosten onder controle te houden. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Sustainability Optimisation Programma
 • Eco-technologie
 • Erkende tweedehandsapparatuur

We zijn allemaal verantwoordelijk voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk. Bij Ricoh houden we rekening met de volledige productcyclus (van ontwerp tot afvoer). We richten ons hierbij op drie belangrijke fasen: voor gebruik, in gebruik en na gebruik. De drie fasen zijn gebonden aan distributie en logistiek. Elke fase heeft echter ook zijn eigen specifieke impact op het milieu, die op een andere manier moet worden aangepakt.

In de fase voor gebruik (ontwikkeling, productie en aankoop) waarborgen we een milieubewuste ontwikkeling van onze innovatieve producten dankzij duurzame technologie. Daarbij wordt rekening gehouden met de fase in gebruik, maar ook de fase na gebruik van onze producten. We waarborgen een duurzame inkoopmethode door leveranciers te kiezen die voldoen aan de ISO 14001-normen en we moedigen ze aan om milieudoelstellingen na te streven die verder gaan dan die normen. Bovendien wordt er bij onze productie geen afval naar het stortterrein gevoerd en beheren we water en energie op een duurzame manier op alle niveaus van onze productielijnen.

Tijdens de fase in gebruik (gebruik en onderhoud) bieden we duurzame oplossingen aan om te besparen op papier- en energiekosten. Onze uitgebreide Total Green Office Solutions omvatten advies over duurzaamheid en Green Field Services, waarmee een lage CO2-uitstoot wordt gewaarborgd en de kosten aanzienlijk worden verminderd.

Om de milieu-impact tijdens de fase 'na gebruik' te beperken, bieden we een scala aan uitgebreide en eenvoudige return-, hergebruik- en recyclingprogramma's aan.


Total Green Office Solutions

Wind turbine and a man holding a clipboard.
Eco-technologie

Constante innovaties zorgen voor nieuwe oplossingen voor ecologie en technologie.

Wind turbine at sunset.
Consultancy op het gebied van duurzaamheid

Zorg voor een CO2-voetafdruk van nul tijdens de "in gebruik"-fase met de eerste end-to-end optimalisatieservice voor duurzaamheid.

Green leaf.
Ga voor een groen kantoor

Ontdek hoe we ecologische voordelen in de praktijk omzetten met ons interactief virtueel groen kantoor.

Man in an office standing with a laptop.
Green Field Services

Dankzij onze innoverende en duurzame producten in combinatie met een doeltreffend onderhoud door onze toegewijde en zeer vakkundige Service Engineers, zorgen we er voor dat uw product zo doeltreffend werkt als het ontworpen is.

A wheat field during sunset.
Return, hergebruik & recycleren

Bescherming van de hulpbronnen van onze planeet


Meer info : http://www.ricoh.be/nl/services-solutions/sustaina...

Papercut MF is een eenvoudige ,voordelige softwaretoepassing waarmee u uw printers en kopieerapparaten kunt besturen en beheren.

Overzicht

PaperCut MF is een eenvoudige, voordelige softwaretoepassing waarmee u uw printers en kopieerapparaten kunt besturen en beheren. PaperCut MF biedt toegang tot beheer in een browser vanaf elke netwerklocatie, waar elke gebruiker en elk apparaat centraal beheerd kan worden. Met de Find Me afdrukfunctie van PaperCut kunnen gebruikers afdrukken naar een globale virtuele wachtrij. Taken worden gepauzeerd en alleen afgedrukt wanneer de gebruiker de taak vrijgeeft op een compatibel kopieerapparaat of compatibele printer Elimineer papierverspilling, moedig verantwoord gedrag aan en maak gebruikers en afdelingen verantwoordelijk voor hun printergebruik.

Functies & voordelen

 • Alle apparaten bewaken
 • Beveiligde afdruktaken vrijgeven
 • Toezicht en rapportage over gebruik
 • Kosten terugverdienen
 • Afdrukbeleid naleven
 • Papierverspilling minimaliseren
 • Afdrukken vanaf het web

Sales & garantie

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

De hiernavolgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkoop verbintenissen, op verkoopverrichtingen , op alle andere overeenkomsten die door de Philippe De Greef bvba/PDG Printing Solutions worden gesloten zoals bijvoorbeeld verhuring, montering zonder dat deze opsomming limitatief is en op alle diensten verzekerd door de Philippe De Greef bvba / PDG Printing Solutions.

Art 1:De Machines , hun toebehoren, evenals de nog niet door de klant verbruikte benodigdheden, zullen eigendom blijvenvan dePhilippe De GreefBVBA/ PDG Printing Solutions tot de overeengekomen verkoopsprijs, meer eventuele verwijlsinteresten en verhogingsbedingen, volledig betaald zijn.

Tot op dat ogenblik moet de klant er voor zorgen dat ze in goede staat bewaard blijven en mag hij ze niet verkopen, uitlenen, in pand geven, verhuren, verplaatsen of er op welke wijze ook over beschikken, er geen enkele verandering aan uit te voeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Philippe De Greef bvba / PDG Printing Solutions.

In geval van wederverkoop aan een derde of inbeslagneming moet de klant de derde op de hoogte brengen ofwel de deurwaarder die belast is met de uitvoering van de verbintenis die met Philippe De Greef bvba/ PDG ¨Printing Solutions aangegaan werden, en deze laatste ervan verwittigen binnen de 24 u.

In geval van demonstratie-levering door de Philippe De Greef bvba /PDG Printing Solutions , moet deklant het demonstratiemateriaal als goede huisvader gebruiken. Hij moet meer bepaald, zonder dat een limitatieve opsomming betreft :

A.Alle nodige schikkingen treffen om het materiaal op de normale wijze te gebruiken en het steeds in goede bedrijfstaat te handhaven ( Tafel of kast voorzien om het toestel op te plaatsen): en

B.Geen andere verbruiksproducten gebruiken dan die door de Philippe De Greefbvba zullen worden geleverd met uitzondering van papier: en

C.Het demonstratiemateriaal niet verplaatsen.

Art 2 :Ingeval van demonstratie-levering zal de duur van de demonstratie maximaal 7 werkdagen bedragen en zal de afhaling ervan door de Philippe De Greef bvba /PDG Printing Solutions op de negende werkdag gebeuren.

Art 3: De thuislevering van de goederen gebeurd op de benedenverdieping van het gebouw en uitsluitend tot in de vestibule. Voor elke verdere behandeling en verplaatsing, die zonder voorafgaand schriftelijk akkoord door het personeel Philippe De Greef bvba / PDG Printing Solutions uitgevoerd word , is deze vennootschap niet in het minst verantwoordelijk.

Art 4:De onvoorwaardelijke in ontvangstneming van de goederen door de geadresseerde, sluit elke klacht uit. De eventuele bezwaren moeten binnen de 8 dagen na levering gemaakt wordenen binnen de daaropvolgende vijf dagen door een schriftelijke bevestiging gevolgd worden.

Art 5:De Prijzen zijn franco. Deelname in de administratiekosten van elke bestelling : 20€ . De facturen moeten contant betaald worden , behalve in het geval van afwijkende overeenkomst van de Philippe De Greef bvba/PDG Printing Solutions. Elk bedrag dat op vervaldag niet voldaan is , zal rechtmatig en zonder dat er een verwittiging vereist word, een interest van 12% per jaar opbrengen.

Art 6 ;Bij gebrek aan gehele of gedeeltelijke betaling van onze facturen op de vervaldag , zal de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 15% van het nietvereffende saldo met een min van 50€ onverminderd de verwijlrente voorzien in in artikel 5van de onderhavige algemene voorwaarden. Het voorgaande geldt eveneens onverminderd het exclusieve recht in hoofde van de Philippe De Greef bvba/ PDG Printing Solutions om voormelde vergoeding te verminderen.

Art 7: De gebruikte apparaten of machines die bij de verkoopovereenkomst overgenomen worden, zullen niet aan de klant terugbezorgd worden ingeval van contractbreuk; hun tegenwaarde zal afgetrokken worden van het bedrag van de vergoeding ,diekrachtens Art. 6 aan de Philippe De Greef bvba/PDG Printing Solutions verplicht is.

Art 8:De overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd bij geschillen .

..

Staat uw vraag of probleem er niet tussen?
Neem contact op met de helpdesk